Aangifte Inkomstenbelasting 2022

1 februari 2023

Het is inmiddels weer mogelijk om door ons uw aangifte Inkomstenbelasting 2022 te laten verzorgen. Al onze klanten ontvangen een bericht ter attentie met daarbij een overzicht van de meest voorkomende gegevens die van belang kunnen zijn voor de aangifte. Als u nog geen klant bent en u wilt uw aangifte eveneens door ons laten verzorgen dan kunt u contact met ons opnemen. Dit is ook mogelijk als u ondernemer bent en nog op zoek bent naar iemand die naast uw aangifte Inkomstenbelasting de jaarrekening van uw bedrijf kan verzorgen (en eventuele andere fiscale zaken/aangiften).

Enkele aandachtspunten:

- U kunt de gegevens aanleveren op de manier die u prettig vindt: via mail of een andere digitale aanlevermethode, per post of door de stukken bij ons kantoor af te geven.

- Als u uw stukken digitaal aanlevert ontvangt u van ons het resultaat eveneens digitaal.

- Als u uw stukken op papier aanlevert en er prijs op stelt om het resultaat digitaal te ontvangen dan kunt u dit bij ons aangeven (met vermelding van uw emailadres).

- Steeds meer zaken kunnen (of moeten) worden gedownload van internet, bijvoorbeeld via de MijnOverheid berichtenbox, Mijn Toeslagen, Mijn UWV, de Internetbankieren pagina van uw bank, et cetera. Houdt u hier rekening mee bij het verzamelen van uw gegevens.

- Het is mogelijk dat sommige jaaropgaven pas in de loop van februari beschikbaar worden gesteld door werkgever, uitkeringsinstantie, bank/verzekeraar en dergelijke.

- WOZ waarde: voor de actuele aangifte hebben we de WOZ waarde van het afgelopen jaar nodig (de nieuwe waarde, welke u eind februari / begin maart ontvangt via de aanslag OZB, geldt voor de aangifte over 2023).

- Als uw totale saldo in box 3 per 1 januari 2022 hoger was dan € 50.650 (€ 101.300 voor fiscale partners) dan kunt u eventueel nagaan of u eind 2021 nog financiële verplichtingen bent aangegaan die (kort) na 1 januari 2022 hebben gezorgd voor een (aanzienlijke) vermindering van dit saldo. Is dit het geval dan kunt u dit voor de aangifte aan ons doorgeven.